Apie mus

Bendrovė reorganizuota visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, įkurta 2000m.  Reorganizuota bendrovė perėmė visus sutartinius-juridinius įsipareigojimus ir toliau sėkmingai vysto pradėtą veiklą . Nuo 1994 bendrovė Energetikos statybos organizacijų asociacijos (2000m. reorganizuotos į Nacionalinę elektros energetikos asociaciją ) narė. Statybos industrijos asociacijos narė nuo 1996 metų.
Bendrovės gamybinė bazė įsikūrusi Kauno miesto šiaurinėje dalyje – ir užima 7,5 ha plotą. Šioje teritorijoje išsidėstę gelžbetoninių gaminių formavimo, betono gamybos, medienos apdirbimo cechai, produkcijos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės, technikos parkas, įrengtos geležinkelio atšakos.

1999 metų balandžio mėn. buvo modernizuotas Betono gamybos cechas – įrengta pilnai kompiuterizuota betono gamybos linija. Atlikta rekonstrukcija užtikrina aukštą gaminamo betono ir cementinio skiedinio kokybę . Pagrindiniai įmonės privalumai – aukšta dirbančio personalo kvalifikacija. Tai puikiai savo darbą išmanantys ir turintys ilgametę darbo patirtį specialistai. Darbuotojai sistemingai mokomi, didinant jų pasitikėjimą savimi bei atsakomybę už atliekama darbą. Pažangiai atnaujinta bendrovės gamybinė bazė ir sandėlių ūkis, modernizuotas transporto ir mechanizmų parkas, vartotojų poreikių išmanymas ir jų lūkesčių patenkinimas suteikia bendrovei privalumų šios srities įmonių tarpe. Bendrovės kokybės politikoje užfiksuotas pagrindinis gamyklos tikslas yra užtikrinti, kad klientas užsakytą produkciją gautų laiku ir kokybišką .